AUTO TRAINING EXPERT

Activitatea principală a societăţii o constituie pregătirea persoanelor care doresc să se prezinte la examen în vederea obţinerii permisului de conducere categoria B, fie prin şcolarizarea completă (curs teoretic şi practic), fie prin parcurgerea unor ore de perfecţionare a pregătirii pentru persoanele care au fost parcurs programul minimal de pregătire stabilit în actele normative în vigoare.

Şcoala de şoferi – Şcoala Auto Iaşi dispune de o sală cu 28 de locuri pentru desfăşurarea cursurilor teoretice, un cabinet de training pentru pregătire în vederea prezentării la examen în scopul obţinerii permisului de conducere, având în vedere faptul că susţinerea probei de examen teoretică se realizează prin intermediul unor sisteme informatice. În procesul educativ sunt folosite metode de prezentare moderne, interactive, utilizând în acest scop, un software didactic agreat de către Autoritatea Rutieră Română, instituţie cu atribuţii de reglementare şi control în domeniu, ce permite simularea unor examene teoretice, similare cu cel susţinut la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.

Totodată în procesul de şcolarizare sunt utilizate un număr de 24 autovehicule, din game variate ca model şi gabarit, ce acoperă majoritatea preferinţelor celor care doresc să urmeze cursurile unei şcoli de conducători auto în vederea obţinerii permisului de conducere categoria B, ori aprofundării cunoştinţelor în conducerea autovehiculelor. Colectivul şcolii de şoferi este format din persoane cu experienţă în această ramură, cuprinsă între 3 şi 15 ani vechime în activitatea didactică de formare a conducătorilor auto, lucru ce poate fi pus în evidenţă de documentele de atestare, ca profesori de legislaţie sau instructori auto. Acest lucru se reflectă în mod pozitiv asupra modului de relaţionare a doritorilor cu personalul didactic care a efectuat educarea acestora ca viitori conducători auto.

Pentru exemplificare, 47% din elevii prezentaţi la examen proba practică în primul semestru al anului de Şcoala de conducători auto - AUTO TRAINING EXPERT Iaşi au fost admişi. Pentru comparaţie media promovabilităţii pe judeţul Iaşi, pentru aceeaşi perioadă de referinţă, a fost de 38%, informaţiile putând fi verificate pe site-ul oficial al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, drpciv.ro. Noi considerăm că cea mai bună reclamă este aceea pe care o fac cei care sunt mulţumiţi de modul cum au fost pregătiţi pe durata cursurilor şcolii de şoferi, precum şi modul în care au interacţionat cu personalul didactic care a efectuat educarea acestora ca viitori conducători auto.

Din experienţă, cu toţii ştim că, în general, succesul unui examen depinde în mod esenţial de cunoştinţele dobândite şi bineînţeles, de sistemul de valori la care se raportează evaluatorul. În mod particular, succesul examenului pentru obţinerea permisului de conducere depinde în mare măsură autovehiculul pe care ai efectuat pregătirea şi mai ales de încrederea în capacităţile tale, pe care instructorul a insuflat-o. Din acest motiv acordăm o atenţie deosebită comunicării dintre cel care urmează procesul de pregătire şi instructorul auto şi în acest sens am ales o variantă interactivă, care stă la dispoziţia celor care doresc să fie partenerul nostru.

Întrucât de la data publicării în Monitorul Oficial până în prezent, au survenit modificări esenţiale în conţinutul legislaţiei cu incidenţă în domeniul circulaţiei rutiere ori examinării în vederea obţinerii permisului de conducere, venim în sprijinul celor care urmează cursurile unei şcoli de şoferi, prin includerea în site-ul şcolii (www.scoalaautoiasi.ro), actualizate la zi, a celor mai importante acte normative care reglementează domeniul respectiv. Totodată, prin intermediul forumului, toţi cei care au nelămuriri în ceea ce priveşte interpretarea textelor de lege, pot obţine informaţii ce le vor fi de un real folos în procesul de învăţare, desfăşurat în cadrul şcolii de conducători auto. Mai mult, cei care aleg să urmeze cursurile Şcolii de conducători auto – Auto Training Expert Iaşi vor beneficia, în mod gratuit, de un suport de curs, care conţine o sinteză a legislaţiei, necesară prezentării la examen în vederea obţinerii permisului de conducere.

Informaţii despre modul de înscriere găsiţi în secţiunea CONTACT.

IMG_6299_th.jpg
IMG_6305_th.jpg
IMG_6311_th.jpg
IMG_6313_th.jpg