Legislaţie

Întrucât de la data publicării în Monitorul oficial până în prezent, au survenit modificări esenţiale în conţinutul legislaţiei cu incidenţă în domeniul circulaţiei rutiere ori examinării în vederea obţinerii permisului de conducere, venim în sprijinul celor care urmează cursurile unei şcoli de şoferi, prin includerea în acest site, actualizate la zi, a celor mai importante acte normative care reglementează domeniul respectiv.

Totodată, prin intermediul forumului, toţi cei care au nelămuriri în ceea ce priveşte interpretarea textelor de lege, pot obţine informaţii ce le vor fi de un real folos în procesul de învăţare, desfăşurat în cadrul şcolii de conducători auto.

Mai mult, cei care aleg să urmeze cursurile Şcolii de conducători auto – Auto Training Expert Iaşi vor beneficia, în mod gratuit, de un suport de curs, care conţine o sinteză a legislaţiei, necesară prezentării la examen în vederea obţinerii permisului de conducere.

AtaşamentMărime
PDF icon Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 s503.37 KB
PDF icon Lege nr. 136/1995 din 29/12/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România66.32 KB
PDF icon Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor63.17 KB
PDF icon Ordonanta 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor122.16 KB
PDF icon Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice369.08 KB
PDF icon OMAI 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere476.07 KB
PDF icon Ordin al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea …1.16 MB
PDF icon 1.162. — Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare ...891.74 KB
PDF icon 168/2.039. — Ordin al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru completarea ...468.87 KB
PDF icon Ordin al ministrului administrației și internelor pentru completarea OMAI nr. 1.480/2006135.71 KB
PDF icon Ordin al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea ...101.26 KB
PDF icon Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile de interes național ...593.83 KB
PDF icon Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind desemnarea personalului cu atribuții de control ...2.04 MB
PDF icon Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2008 privind auditul de siguranta rutiera214.52 KB
PDF icon Penalizarea greselilor comise de candidat160.32 KB
PDF icon Anexele nr. 1—4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor ...340.42 KB
PDF icon Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea OMAI Nr.268/2010 ...346.31 KB
PDF icon Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea ...49.45 KB
PDF icon Legea nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia ...161.92 KB